Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes

introduction-sk

Inštalácie systému Webocrat v prevádzke

Okrem pilotných aplikácií je v prevádzke viacero inštalácií systému Webocrat. Tieto aplikácie nie sú limitované iba na segment verejnej správy, ale slúžia tiež ako vhodné systémy pre správu dokumentov a správu webovského obsahu v komerčných, mimovládnych a občianskych organizáciách.

Poskytovateľ: InterSoft, a.s., www.intersoft.sk

Väčšina inštalácií je poskytovaná spoločnosťou InterSoft, a.s.. Táto spoločnosť ponúka tiež technickú podporu a konzultačné služby k systému Webocrat.

Pozrite si tiež inštalácie poskytované spoločnosťou InterSoft, a.s.

__________________

Zoznam inštalácií

VD ECAV webVýchodný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku (od 2007)
(www.vdecav.sk)
Publikačný systém a správa webovského obsahu pre Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku. Obsahuje štandardné funkcie systému Webocrat.

Ekonomická fakulta, Technická univerzita v KošiciachEkonomická fakulta, Technická univerzita v Košiciach (od 2006)
(http://147.232.5.246/ekf/)
Publikačný systém a správa webovského obsahu pre Ekonomickú fakultu Technickej univerzity v Košiciach. Rozsiahly interaktívny portál s plnou funkcionalitou systému Webocrat.

Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na SlovenskuŠarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku (od 2006)
(www.szecav.sk)
Publikačný systém a správa webovského obsahu pre Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku. Obsahuje štandardné funkcie systému Webocrat.

Evanjelické kolegiálne gymnázium v PrešoveEvanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove (od 2006)
(www.ekgym.sk)
Publikačný systém a správa webovského obsahu pre Evanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove. Okrem štandardných funkcií zahŕňa aj virtuálnu prechádzku po priestoroch gymnázia (Virtual tour), tri jazykové verzie, kalendár udalostí, atď.

Evanjelický a.v. cirkevný zbor v PrešoveEvanjelický a.v. cirkevný zbor v Prešove (od 2005)
(www.patmos.sk)
Rozsiahly publikačný systém a správa webovského obsahu pre Evanjelický a.v. cirkevný zbor v Prešove. Okrem štandardných funkcií zahŕňa aj interaktívne moduly ako kalendár udalostí, diskusie, online kníhkupectvo s objednávaním kníh a samostatným administrátorským rozhraním, tri jazykové verzie, atď.

Obecný úrad Ľubotice Obecný úrad Ľubotice (od 2005)
(www.obeclubotice.sk)
Webovská e-Government aplikácia pre Obecný úrad Ľubotice. Publikačný systém a správa webovského obsahu, obsahuje štandardné funkcie systému Webocrat.

Košický vedecko-technický inkubátor Košický vedecko-technický inkubátor (od 2004)
(www.kvti.sk)
Publikačný systém a správa webovského obsahu pre Košický vedecko-technický inkubátor. Obsahuje štandardné funkcie systému Webocrat.

Karpatská nadácia Karpatská nadácia (od 2004)
(www.carpathianfoundation.org)
Webovský informačný systém pre centrálu Karpatskej nadácie a je päť pobočiek v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a Ukraine. Systém umožňuje jednoducho, rýchlo a bezpečne vymieňať informácie medzi centrálou nadácie a jej geograficky distribuovanými pobočkami. Hlavný dôraz je kladený na lokalizáciu a plnú podporu viacjazyčnosti (5 národných jazykov a angličtina) na každej úrovni aplikácie - od systémových údajov po obsah dokumentov publikovaných na webe.

Košický samosprávny kraj (od 2004)
e-Podateľňa: webovská e-Government aplikácia zefektívnenie komunikácie medzi občanmi a krajskou autoritou. Systém predstavuje prispôsobiteľný jednoduchý webovský portál pre aplikáciu rôznych formulárov a žiadostí na príslušné oddelenia úradu, bez nutnosti poznať komplikovanú štruktúry jednotlivých oddelení úradu a ich právomocí.