InterSoft, a. s.
 

Obchodné meno: InterSoft, a.s.

Sídlo: Floriánska 19, 040 01 Košice

Právna forma: Akciová spoločnosť

IČO: 36208299

DIČ: 2020061813

IČ DPH: SK2020061813

Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Košice I. v oddieli Sa, vložka č.1188/V

Ďalšie informácie je možné získať z Obchodného registra Slovenskej republiky.