InterSoft, a. s.
 
OUTSOURCING

E-GOVERNMENT

PROJEKTY EÚ

V súčasnosti je úspech podnikov zavislý na ich schopnosti vybudovávať a udržiavať sieť strategických partnerov.
   Súčasné krédo "Rob to čo vieš najlepšie a ostatné outsourcuj" má veľký význam.
   Naši vývojári majú rozsiahle znalosti a skúsenosti v mnohých oblastiach informačných technológí. Spolupracovali už na mnohých medzinárodných projektoch, dodržujú termíny, majú zručnosti pri manažovaní projektov a skúsenosti pracovať v medzinárodných tímoch.
   InterSoft, a. s. poskytuje softvérové riešenia šité na mieru za prijatelnú cenu. viac...

 
Pozrite si LETÁK s prezentáciou našich hlavných aktivít:
 

Pre oblasť elektronickej verejnej správy (e-Government a e-Democracy) ponúkame komplexné riešenia zamerané na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti procesu komunikácie inštitúcií s občanmi.
   Kvalita nášho riešenia bola úspešne preukázaná v medzinárodných projektoch s podporou EÚ.
   Nami ponúkané riešenia sú škálovateľné a prispôsobiteľné webovské informačné systémy, množstvo interaktívnych prvkov zvyšujúcich participáciu občanov v procesoch demokratického rozhodovania a správy vecí verejných. viac...

 
Stiahnite si stručný POPIS spoločnosti:
 

Integrácia do Európskej únie a procesy s tým súvisiace poskytujú široko dostupné stimuly pre rozvoj takmer všetkých oblastí hospodárstva s dosahom na verejný ako aj súkromný sektor. Naši odborníci za podpory renomovaných partnerov spolupracujú so samosprávou, miestnymi podnikateľskými organizáciami, nadáciami a občianskymi alebo regionálnymi združeniami. V kooperácii s nimi sú pripravní pomôcť pri príprave aktivít v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ. viac...

VICINITY project
InterSoft, a.s. je výskumným partnerom v projekte VICINITY. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu Horizont 2020.

VENIS project
InterSoft, a.s. je používateľským a výskumným partnerom v projekte VENIS. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu FP7.

EBBITS project
InterSoft, a.s. je výskumným partnerom v projekte EBBITS. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu FP7.

ELLIOT project
InterSoft, a.s. je používateľským a výskumným partnerom v projekte ELLIOT. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu FP7.

OCOPOMO project
InterSoft, a.s. je výskumným partnerom v projekte OCOPOMO. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci programu FP7.