InterSoft, a. s.
 

Integrácia do Európskej únie a procesy s tým súvisiace poskytujú široko dostupné stimuly pre rozvoj takmer všetkých oblastí hospodárstva s dosahom na verejný ako aj súkromný sektor. Naši odporníci za podpory renomovaných partnerov spolupracujú so samosprávou, miestnymi podnikateľskými organizáciami, nadáciami a občianskymi alebo regionálnymi združeniami. V kooperácii s nimi sú pripravní pomôcť pri príprave aktivít v oblasti čerpania prostriedkov z fondov EÚ.

Náš tím je zložený z uznávaných odborníkov pôsobiacich na univerzitách a v podnikateľskom sektore. Títo odborníci tvoria silní, pružní, nápadití a seriózny kolektív, zaoberajúci sa poradenstvom, konzultáciami, prípravou projektov a podnikateľských plánov spojených s podporou fondov EÚ.

Skúsenosť ukázala, že kooperáciou a vysokou špecializáciou sme schopní pripraviť v relatívne krátkom čase veľmi úspešný projekt.

Pri týchto aktivitách je našim partnerom Sberbank Slovakia (predtým ĽUDOVÁ BANKA, a. s.).