InterSoft, a. s.
 

Niektorí z našich zákazníkov:

Karpatská nadácia Karpatská nadácia (2004-2014)
(www.carpathianfoundation.org, www.carpathianfoundation.eu, www.karpatskanadacia.sk)
Návrh a vývoj webovského informačného systému pre centrálu Karpatskej nadácie a je päť pobočiek v Maďarsku, Poľsku, Rumunsku, na Slovensku a Ukraine. Systém umožňuje jednoducho, rýchlo a bezpečne vymieňať informácie medzi centrálou nadácie a jej geograficky distribuovanými pobočkami. Hlavný dôraz je kladený na lokalizáciu a plnú podporu viacjazyčnosti (5 národných jazykov a angličtina) na každej úrovni aplikácie - od systémových údajov po obsah dokumentov publikovaných na webe.

ECAV PrešovEvanjelický a.v. cirkevný zbor v Prešove (2005-2015)
(www.patmos.sk)
Návrh a vývoj webovského publikačného systému a online kníhkupectva pre ECAV v Prešove.

Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAVŠarišsko-zemplínsky seniorát ECAV (2006-2012)
(www.szecav.sk)
Návrh a vývoj webovského publikačného systému pre Šarišsko-zemplínsky seniorát ECAV na Slovensku.

Evanjelické kolegiálne gymnázium v PrešoveEvanjelické kolegiálne gymnázium v Prešove (2006-2011)
(www.ekgym.sk)
Návrh a vývoj webovského publikačného systému pre Evanjelicke kolegiálne gymnázium v Prešove. Okrem štandardných funkcií zahŕňa aj virtuálnu prechádzku po priestoroch gymnázia (Virtual tour), tri jazykové verzie, kalendár plánovania udalostí, a ďalšie špecializované funkcie.

VD ECAV Východný dištrikt ECAV na Slovensku (2005-2010)
(www.vdecav.sk)
Návrh a vývoj webovského publikačného systému pre Východný dištrikt ECAV na Slovensku.

Košický vedecko-technický inkubátor Košický vedecko-technický inkubátor (2004-2010)
(www.kvti.sk)
Návrh a vývoj webovského publikačného systému vedecko-technického inkubátora.

Obecný úrad Ľubotice Obecný úrad Ľubotice (2005-2008)
(www.obeclubotice.sk)
Návrh a vývoj webovského portálu miestnej samosprávy obce Ľubotice, vrátane implementácie viacerých funkcií elektornickej verejnej správy.

Košický samosprávny kraj (2004-2006)
Návrh a vývoj elektronickej podateľne (e-Podateľňa) pre zefektívnenie komunikácie medzi občanmi a krajskou autoritou. Systém predstavuje prispôsobiteľný jednoduchý webovský portál pre aplikáciu rôznych formulárov a žiadostí na príslušné oddelenia úradu, bez nutnosti poznať komplikovanú štruktúry jednotlivých oddelení úradu a ich právomocí.

Infoplan, GmbH (2003-2006)
Sledovanie maximálnych požiadaviek zdrojov a prepínanie zdrojov. Návrh a vývoj webovského informačného systému E Max pre online sledovanie napätia a energie a ovládanie prepínania.

SigmaQuest, Inc. (2002-2005)
Participácia na vývoji SigmaQuest Suite. SigmaQuest Suite pozostáva z piatich webovských aplikácií, z ktorých každá je navrhnutá na vylepšenie spolupráce navrhovania výkonu produktu v priebehu výrobného procesu a pri jeho zavádzania na miesto. SigmaQuest Suite je webovská "konzola vizualizácie výkonu produktu", ktorá prináša údaje o produkte komukoľvek v ktoromkoľvek čase na ľubovoľnom mieste. Cez zabezpečený portál SigmaQust môžu mať všetci účastníci výrobného procesu plný prístup k údajom o produkte, ako bol navrhnuty, zostavený, dovezený a používaný koncovým zákazníkom.

Oy Winpos Ab (od 2001)
Návrh a vývoj softvérových point-of-sales (POS) riešení podľa špecifických požiadaviek zákazníkov.