InterSoft, a. s.
 

Prečo outsourcing?

V súčasnosti sú uspechy podnikov zavislé na ich schopnosti vybudovávať a udržiavať sieť strategických partnerov. Súčasné krédo "Rob to čo vieš najlepšie a ostatné outsourcuj" má veľký význam.

Pomocou inovatívnych vonkajších vzťahov sa organizácie agresívnejšie pretvárajú a od základov menia svoje obchodné aktivity. Toto úsilie vyvoláva veľké zvýšenie úrovne výkonu a profitu. Podstatné je, že outsourcing sa v súčasnosti stal najvýkonnejšou a najpretvárajúcejšou manažérskou stratégiou organizácie. Úspešné podniky budúcnosti poskytnú svojim zákazníkom viac ak ich činnosť je zameraná na sústreďovanie zdrojov ako samotný vlastník týchto zdrojov.

Outsourcovanie okrajových činností ako dátové centrum pre vysoko kvalitných poskytovateľov zvyšuje úroveň služieb za nižšiu cenu a to pomáha podnikom konkurovať na súčasnom silne konkurenčnom trhu.

Naša ponuka

Nasledujúci krátky zoznam demonštruje všeobecný záber našich služieb pre rôzne odvetvia informačných technológií:

 • Návrh a vývoj webovských aplikácií
 • Prenášanie existujúceho softvéru na rôzne platformy
 • Riešenia pre elektronické obchodovanie
 • Vývoj aplikácií klient-server
 • Počítačová bezpečnosť
 • Testovanie softvéru
 • Replikácia a synchronizácia údajov
 • Elektronické katalógy
 • Multi-agentové systémy
 • Distribuované a mobilné programové systémy
 • SOA, Cloud technológie
 • Technológie umelej inteligenciu, zahrňujúc:
  • Dolovanie dát
  • Znalostný manažment
  • Získavanie údajov
  • Rozpoznávanie prirodzeného jazyka
  • Podpora rozhodovania

Progrmátorské zručnosti a vývojové prostredia

Členovia našich vývojových tímov majú rozsiahle znalosti a minimálne 2 roky profesionálnych skúseností s nasledujúcimi technológiami.

Platformy:
Windows 9x/NT/2000/XP/CE, Solaris, SCO, HP-UNIX, Sinix, SunOS, Linux, Novell Netware

Vývoj softvéru:
C, C++, C#, Java, J++, J#, Visual Basic, Pascal, Delphi, Perl, FoxPro, Lotus Script, VB Script

Vývojové nástroje:
MS Visual Studio, MFC, STL, MS .NET, Watcom C++, Borland C++, OWL, C++ Builder, ANSI C/C++, Visual Age, VisualCafe, JBuilder, Eclipse, Forte 4J, IntelliJ, Apache Ant

Technológie Java:
Java Servlets, Tomcat, Java Applets, JSP, Java Beans, Java Enterprise Beans, JDBC, JDO, Turbine, Velocity, Castor, Lucene, Struts, Hibernate, Torque, Xerces

Databázové systémy:
SQL, 4GL, Oracle, Informix, MS SQL Server, Sybase, DB2, Sybase SQL Anywhere, InterBase, MS Access, Btrieve, MySQL, PostgreSQL, ODBC, JDBC, FoxPro

Internetovské technológie:
HTML, XHTML, XML/XSL, Java Script, CGI, ASP, JSP, PHP, Java Applets, Java Servlets, Web Services

Počítačové siete a distribuované programovanie:
TCP/IP, Novell Netware, socket interface, klient-server, RPC, RMI, COM/DCOM/COM+, CORBA, Web Service, mobilné agenty, bezpečnosť sietí, SOA, Cloud technológie

Ľudia

Všetci naši vývojári majú vysokoškolské vzdelanie (Ing., Mgr. alebo PhD.), väčšina z nich spolupracuje s Technickou univerzitou v Košiciach.

Zamestnanci spoločnosti participovali na mnohých medzinárodných vedecko-výskumných projektoch podporovaných EÚ, napr. v oblasti manažmentu znalostí Esprit 29065 "Web in Support of Knowledge Management in Company (KnowWeb)", Esprit 29015 "Enriching Representations of Work to Support Organisational Learning (ENRICH)" a v oblasti e-Government a e-Democracy IST-1999-20364 "Web Technologies Supporting Direct Participation in Democratic Processes (Webocracy)".

Naši zamestnanci dodržujú termíny, majú zručnosti pri manažovaní projektov a skúsenosti pracovať v medzinárodných tímoch. Niektorí zamestnanci majú tiež skúsenosti s prácou priamo na mieste v krajinách EÚ. Spoločnosť vie na požiadanie vytvoriť flexibilné vývojárske tímy združujúce od 2 do 20 ľudí. V prípade väčších projektov môžu byť ľudia doplnení napr. o doktorandov pracujúcich na svojich dizertačných prácach z oblasti informačných technológií.

Manažment spoločnosti má skúsenosti s manažovaním medzinárodných vedecko-výskumných projektov (s rozpočtom viac ako 1.000.000 EUR) a vývojovými projektami pre medzinárodné spoločnosti z EÚ a USA.

InterSoft, a. s. spolupracuje a dodáva softvérové riešenia pre mnoho krajín EÚ a USA. Všetci zamestnanci spoločnosti hovoria plynulo po anglicky (niektorí z nich majú dobré znalosti Nemčiny, Maďarčini, Ruštiny, Češtiny a Srbčiny).

Cena

InterSoft, a. s. sa zaväzuje poskytovať softvérové riešenia šité namieru za prijateľnú cenu. Poskytujeme širokú škálu cien a technologických plánov. Prosim, kontaktujte nás, ak chcete zistiť viac.