InterSoft, a. s.
 

InterSoft, a. s.  je spoločnosť pôsobiaca v oblasti informačných technológií. Spoločnosť InterSoft, a. s. vznikla v roku 2001. V roku 2004 došlo, aj v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do EÚ a s celkovými zmenami, ktoré z toho vyplývajú pre firmu, k aktualizácii jej predmetu činnosti s väčším dôrazom na najmodernejšie informačné a komunikačné technológie a poskytovanie nových typov služieb v tejto oblasti.

Základnou myšlienkou pri založení spoločnosti bolo spojenie partnerov medzinárodného vedecko-výskumného projektu Esprit 29065 "Web in Support of Knowledge Management in Company (KnowWeb)" s finančnou podporou EÚ v rámci 4. rámcového programu. Spoločnosť bola zakladaná s cieľom budovať na medzinárodných skúsenostiach v oblasti vývoja softvéru pre potreby firiem z domova aj zo zahraničia, využiť postavenie a medzinárodné obchodné kontakty partnerov a kapitalizovať konkurenčnú výhodu vyplývajúcu z tohoto spojenia.

Doterajšia činnosť spoločnosti zahŕňa poskytovanie analytických a vývojových prác v oblasti webovských technológií, manažmentu znalostí, sofistikovaných internetovských informačných systémov s využitím znalostných technológií, najmä formou outsourcingu.

Spolupracujeme s viacerými organizáciami samosprávy, verejnej správy, komerčnej sféry a tretieho sektora predovšetkým v oblasti aplikácií systémov e-Government a e-Democracy. Vyvinuli sme a formou hostingu poskytujeme našim obchodným partnerom webovské internetovské portály s možnosťou publikovania informácií, celú škálu prispôsobiteľných nástrojov na inteligentnú správu publikovaného obsahu, integrovateľné do sofistikovaného informačného systému.

Materiály na stiahnutie (v angličtine):

LETÁK s prezentáciou našich hlavných aktivít
POPIS profilu spoločnosti