InterSoft, a. s.
 

1.1.2016
Spustenie EU H2020 projektu VICINITY

21.12.2015
Valné zhromaždenie

28.10.2015
Brusel - záverečný Review míting EU projektu VENIS. Úspešné ukončenie projektu.

26-27.3.2015
Brusel - záverečný Review míting EU projektu EBBITS. Úspešné ukončenie projektu.

23.10.2014
Valné zhromaždenie

29.11.2013
Prezentácia InterSoft, a.s. Skúsenosti z Rámcových programov Európskej únie, ktorá odznela na pôde Technickej univerzity v Košiciach v rámci podujatia Regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov: Nové európske komunitárne programy Horizont 2020 a COSME na roky 2014-2020.
Stiahnite si prezentáciu v formáte PDF (5,3 MB)

30.9.2013
Valné zhromaždenie

29.8.2013
Brusel - záverečný Review míting EU projektu ELLIOT. Úspešné ukončenie projektu.

28.6.2013
Brusel - záverečný Review míting EU projektu OCOPOMO. Úspešné ukončenie projektu.

27.3.2013
Prezentácia spoločnosti InterSoft, a.s., a riešenia Smart Office, založeného na IoT, na konferencii Quo Vadis IKT? v Košiciach. Konferencia bola organizovaná združením Košice IT Valley a Ministerstvom vedy, výskumu a športy Slovenskej republiky.
Stiahnite si prezentáciu v formáte PDF (1,4 MB)