InterSoft, a. s.
 

1.1.2016
Spustenie EU H2020 projektu VICINITY.

21.12.2015
Valné zhromaždenie

28.10.2015
Úspešné ukončenie EU projektu VENIS.

26-27.3.2015
Úspešné ukončenie EU projektu EBBITS.

23.10.2014
Valné zhromaždenie

29.11.2013
Prezentácia InterSoft, a.s. Skúsenosti z Rámcových programov Európskej únie, ktorá odznela na pôde Technickej univerzity v Košiciach v rámci podujatia Regionálne semináre pre firmy aj výskumníkov: Nové európske komunitárne programy Horizont 2020 a COSME na roky 2014-2020.
Stiahnite si prezentáciu v formáte PDF (5,3 MB)

30.9.2013
Valné zhromaždenie

29.8.2013
Úspešné ukončenie EU projektu ELLIOT.

28.6.2013
Úspešné ukončenie EU projektu OCOPOMO.

27.3.2013
Prezentácia spoločnosti InterSoft, a.s., a riešenia Smart Office, založeného na IoT, na konferencii Quo Vadis IKT? v Košiciach. Konferencia bola organizovaná združením Košice IT Valley a Ministerstvom vedy, výskumu a športy Slovenskej republiky.
Stiahnite si prezentáciu v formáte PDF (1,4 MB)

24.9.2012
Valné zhromaždenie

1.9.2011
Spustenie EU projektu VENIS zameraného na komunikáciu a prepojenie informačných systémov firiem pomocou elektronických webových služieb.
Stránka projektu: www.venis-project.eu.

30.8.2011
Valné zhromaždenie

12.4.2011
Úspešné ukončenie EU projektu SPIKE.

1.9.2010
Spustenie EU projektu ELLIOT za účasti InterSoft, a.s. - pristúpenie k bežiacemu projektu. Projekt je zameraný na návrh a vývoj IoT aplikácií v prostredí Living Lab, ktoré umožňuje priebežne merať a vyhodnocovať skúsenosti používateľov v interakcii s vytváranou aplikáciou.
Stránka projektu: www.elliot-project.eu.

21.6.2010
Valné zhromaždenie

1.1.2010
Spustenie EU projektu OCOPOMO zameraného na e-Participation a kolaboratívne modelovanie politík.
Stránka projektu: www.ocopomo.eu.

20.5.2009
Úspešné ukončenie EU projektu Access-eGov.

24.5.2008
Valné zhromaždenie

1.1.2008
Spustenie EU projektu SPIKE zameraného na prepojenie informačných systémov firiem na báze Enterprise Service Bus.
Stránka projektu: www.spike-project.eu.

24.5.2007
Valné zhromaždenie

14.-15.6.2006
Prezentácia spoločnosti na kongrese RETAILtech CEE 2006 v Budapešti (www.retailtechcongress.com)

12.5.2006
Valné zhromaždenie

1.1.2006
Spustenie EU projektu Access-eGov zameraného na e-Democracy a e-Participation.
Stránka projektu: www.intersoft.sk/acegov/ (former www.access-egov.eu).

30.5.2005
Valné zhromaždenie

2.3.2005
Zmena podnikateľskej činnosti, zmena predstavenstva, zmena dozornej rady

9.8.2004
Valné zhromaždenie

1.6.2004
Presťahovanie spoločnosti do nového sídla

4.5.2004
Valné zhromaždenie

18.3.2004
Valné zhromaždenie

2.10.2002
Zmena výkonného riaditeľa

12.4.2002
Valné zhromaždenie

24.7.2001
Založenie spoločnosti InterSoft, a. s.