InterSoft, a. s.
 

Ponúkame softvérový balík KnowIT!, ktorý aplikuje širkovú škálu princípov manažmenu znalostí a znalostných technológií, vhodný predovšetkým pre malé a stredné podniky. Tento systém slúži na podporu rozhodovacích procesov, na správu a archiváciu multimediálnych dokumentov, na extrakciu implicitných znalostí z heterogénnych informacných zdrojov (data mining) a na inteligentné vyhľadávanie informácií vzhľadom na ich obsahovú súvislosť. Využívajú sa viaceré techniky umelej inteligencie, napríklad konceptuálne reprezentácie, heuristiky, algoritmy na plánovanie a riešenie úloh, čiastocne aj neurónové siete a mechanizmy spracovania prirodzeného jazyka. Ponúkané systémy boli vyvíjané na báze výsledkov medzinárodných projektov s podporou EÚ ako napr. Esprit 29065 "Web in Support of Knowledge Management in Company (KnowWeb)" alebo Esprit 29015 "Enriching Representations of Work to Support Organisational Learning (ENRICH)" a v súčasnosti sú integrované a ponúkané v komplexnom modulárnom systéme KnowIT!. Zároveň neustále prebieha vývoj nových funkcií a modulov tohto softvérového balíka.

Hlavné funkcie dostupné v programovom balíku KnowIT! zahŕňajú:

 • Kategorizácia dokumentov v stromovej štruktúre kategórií, logická segmentácia dokumentov podľa ich obsahu (v zmysle klasickej adresárovej štruktúry).
 • Pre používateľa optimálny spôsob správy kategórií dokumentov a dokumentov samotných s podporou štandardných operácií ako pridať, upraviť, zmazať, drag&drop.
 • Riadenie toku dokumentov: konverzia stromovej štruktúry na štruktúru kategórií, automatický import dokumentov a sledovanie nepoužívaných dokumentov.
 • Výkonné vyhľadávanie a získavanie údajov na základe obsahu.
 • Vytvorené pre MS Windows prostredie s podporou rôznych dokumentov MS Office programov.
 • Klient-server architektúra pre distribouvané použitie v počitačovej sieti.
 • Bezpečnosť údajov pomocou používateľských profilov.
 • Obsihla nápoveda, tutoriál a tréningové príklady.
 • Prehľad dokumentov bez nutnosti ich otvárania.

InterSoft, a. s. ponúka konzultačné služby v oblasti manažmentu znalostí:

 • Je vaša spoločnosť "knowledge intensive"?
 • Utápate sa v obrovskom množstve nepotrebných informácií?
 • Neviete násť správne údaje v správny čas?
 • Nechali ste odísť zamestnanca so všetkými jeho know-how?
 • Myslíte si, že tok dokumentov môže byť vo vašej spoločnosti efektívnejší?

Ak áno, potom nás kontaktujte a my sa pokúsime vám pomôcť pri organizácii informácií vo vašej spoločnosti pomocou progresívnych metód manažmentu znalostí.